Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

SVEOBUHVATAN PAKET ŠKOLOVANJA

Paket školovanja u Osnovnoj školi ,,MB“  pokriva školski pribor, knjige i opremu za fizičko koji su potrebni vašem detetu, bogate vannastavne aktivnosti i izlete (odlazak u pozorište, bioskop, dečje igraonice; na koncerte…), sportske aktivnosti u školi, ali i na drugim sportskim terenima i halama širom Beograda, korišćenje bogate školske biblioteke, učešće na sekcijama koje pripremaju učitelji i nastavnici (uključujući i aktivnosti koje se odnose na brigu o okolini), bezbednost deteta u školi, mogućnost različitih polaganja testova, školske uniforme i još mnogo toga. 

 • ŠKOLSKI PRIBOR I KNJIGE
 • ŠKOLSKA BIBLIOTEKA
 • SPORTSKE AKTIVNOSTI
 • DNEVNI IZLETI
 • ŠKOLSKE UNIFORME
 • ŠKOLSKE SEKCIJE
 • OPREMA ZA FIZIČKO
 • BRIGA O OKOLINI
 • BEZBEDNOST DECE
 • PRISTUP INTERNETU
DODATNI PROGRAM NAKON ČASOVA

U dodatni rad sa osnovcima od 1 do 4 razreda uključeni su:

 • IZRADA DOMAĆIH ZADATAKA
 • JOŠ JEDNA UŽINA I TOPLI OBROK
 • BORAVAK U DVORIŠTU
 • ZABAVNI KVIZOVI
 • EDUKATIVNI FILMOVI
 • TRADICIONALNE ZABAVNE IGRE
 • INDIVIDUALNI RAD SA UČENIKOM
 • AKTIVNOSTI USKLAĐENE SA NASTAVOM
 • DODATNI SASTANCI SA RODITELJIMA
DODATNE USLUGE

Učenici Osnovne škole ,,MB“, pored pogodnosti uključenih u paket školovanja, imaju mogućnost i da, uz školsku organizaciju, izaberu školske obroke, godišnje zdravstvene preglede, ekskurzije i organizovan prevoz od kuće do škole.

 

 • GODIŠNJI ZDAVSTVENI PREGLED
 • ZDRAVA, IZBALANSIRANA ISHRANA
 • REKREATIVNA NASTAVA I EKSKURZIJE
 • ORGANIZOVANI PREVOZ OD KUĆE DO ŠKOLE
 • VANNASTAVNE RADIONICE
Scroll to Top