Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

Zavirite u osnovnu školu "MB"

ZAŠTO FINSKI MODEL OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“

Finsko obrazovanje širom sveta važi za jedan od najboljih školskih sistema. Osnovni principi na kojima je zasnovano ovo obrazovanje je da pripremi učenike za uspešan život i rad u 21. veku.  Kod učenika se podstiče radoznalost, snalažljivost i hrabrost pri usvajanju novih znanja. Izabrani nastavnici koji rade sa učenicima su kreativni, posvećeni i uporni u nastojanju da svaki učenik usvoji ključna znanja i ostvari svoj pun razvojni potencijal u skladu sa svojim potrebama i afinitetima.

Osnovci ,,MB“ škole na taj način dobijaju prestižna znanja najboljih elemenata domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

Finski program ohrabruje učenike da razvijaju svoju prirodno urođenu kreativnost, otkrivaju svoja prava interesovanja i slobodno oblikuju sopstvenu budućnost. Takvi učenici su srećniji, zbog čega kasnije postaju i uspešniji.

OS slika 2

ŠTA ,,MB“ PROGRAM ZA OSNOVNU ŠKOLU DONOSI OSNOVCIMA?

,,MB“ program je sveobuhvatan, interdisciplinarni program koji donosi personalizovano i svrsishodno učenje. Reč je o naprednom programu koji je kreiran tako da učenicima pruži vredna znanja, veštine i alate pomoću kojih će oblikovati svoju budućnost. ,,MB“ program je zasnovan na glavnim principima finskog obrazovanja kao što su: personalizovano učenje, istraživački pristup, kolaboracija i učenik kao aktivni učesnik nastavnog procesa.

Ovaj program takođe je prožet najboljim svetkim nastavnim praksama i prilagođen različitim lokalnim kontekstima, zahvaljujući čemu savremeni osnovci usvajaju znanja koja se koriste u čitavom svetu, ali mogu uspešno da ih primene i u svom okruženju.

U ,,MB“ programu takođe je utkano 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji se tiču globalizacije nastavnog programa i podizanja svesti o važnosti društvenog i ekonomskog razvoja. Na taj način učenici ne usvajaju samo znanja i veštine već usvajaju i značajne vrednosti globalnog građanstva, bez kojih je danas nezamisliv uspeh u bilo kom demokratskom društvu.

ŠEST PRINCIPA ,,MB“ PROGRAMA U ,,MB“ OSNOVNOJ ŠKOLI

Future-ready

Pripremanje učenika za uspeh u nepoznatoj budućnosti kroz usvajanje veština poput kreativnosti, timskog rada i kritičkog razmišljanja. Ove veštine se primenjuju u nastavi iz različitih predmeta i primenjuju na rešavanje problema iz realnog sveta.

Kompetencije

Usvajanje kompetencija modernog obrazovanja kroz njihovo pretvaranje u praktične kompetencije za učenje primenjivo u različitim kontekstima.

Interdisciplinarnost

Povezivanje znanja iz različitih predmeta u jednu celinu. Učenici znanja iz različitih predmeta spajaju u brojne taskove kojima dele svoje učenje sa drugarima, nastavnicima i roditeljima na način koji je smislen i personalizovan.

Svrsishodnost

Davanje šireg smisla učenju kroz povezivanje znanja iz različitih predmeta sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji služe kao teme koje učenicima pokazuju kako mogu da primenjuju znanja iz učionice u realnom svetu.

Personalizacija

Učenje skrojeno prema meri svakog učenika, omogućava razvoj u skladu sa sopstvenim ritmom. Učeničke želje, potrebe i afiniteti stavljaju se u centar onoga što oni uče i stvaraju u školi.

Opšte blagostanje učenika

Učenici na holistički način pristupaju fizičkom, psihičkom i emocionalnom blagostanju kroz pažljivu integraciju akademskog učenja, fizičkih aktivnosti i smislenih praksi u svoju svakodnevnu aktivnost. Ovakva praksa pomaže učenicima da budu prisutni u svakom trenutku, smanjuje stres i povećava njihov potencijal za učenje.

OSNOVCI U ,,MB“ OSNOVNOJ ŠKOLI SU SPREMNI ZA USPEH U NEPOZNATOJ BUDUĆNOSTI

Prema Nacrtu Svetskog ekonomskog foruma „Obrazovanje 4.0”, ključne veštine koje učenici treba da usvoje kako bi bili uspešni u 21. veku su: veštine iz oblasti globalnog građanstva, inovativnost i kreativnost, tehnološke veštine i međuljudske veštine.

Programi u Osnovnoj školi ,,MB“  omogućava učenicima da otkriju svoje snage, strasti i interesovanja kroz kombinaciju obaveznih predmeta i vannastavnih aktivnosti baziranih na interesovanjima samih učenika.

Tako ,,MB“  osnovci kroz finski pristup obrazovanju otkrivaju svoj životni poziv, uče kako znanja iz škole utiču na stvarni život, učestvuju u praktičnim aktivnostima i preduzetničkim poduhvatima.

FINSKI MODEL OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“

– UVAŽAVAJU SE UČENIČKI TALENTI, ISTRAŽIVANJA I ŽELJE

– PREVAZILAZI SE JAZ IZMEĐU UČIONICE I STVARNOG SVETA

– RAZVIJAJU SE REALNO POTREBNA ZNANJA I VEŠTINE CENJENE KOD SAVREMENIH POSLODAVACA I TRAŽENE U SREDNJIM ŠKOLAMA I NA FAKULTETIMA

– UKAZUJU UČENICIMA NA ZNAČAJ I NAČIN KAKO DA VODE RAČUNA O SVOM FIZIČKOM I MENTALNOM ZDRAVLJU

– RAZVIJAJU SE KOD UČENIKA EMPATIJA I UPORNOST U PREVAZILAŽENJU PROBLEMA I PRIHVATANJU NOVIH IZAZOVA

INTERDISCIPLINARNI ČASOVI

Dinamični razvoj novih tehnologija u 21. veku od nas traži da kombinujemo različita znanja, uočavamo nove veze između činjenica i jasno sagledavamo kontekst različitih pojava.

Upravo zato, za dublje učenje, neophodno za uspeh u 21. veku, potreban je interdisciplinaran pristup.

MULTIDISCIPLINARNO UČENJE

Multidisiciplinarni pristup izučavanju nekog problema podrazumeva da svaki profesor iz Osnovne škole ,,MB“ analizira neki aspekt problema iz ugla svog predmeta –  kroz prizmu njenih znanja i metoda. Rezultat multidisciplinarnog pristupa je skup pojedinačnih disciplinarnih saznanja o problemu izučavanja.

Umesto da se određena tema predaje samo na jednom predmetu, ona se učeniku izlaže i iz perspektive drugih predmeta. Tako se, na primer, o Prvom svetskom ratu ne uči samo na časovima istorije, već se on sagledava i iz perspektive geografije, matematike, književnosti.

Interdisciplinarni časovi predstavljaju sastavni deo projektne nastave, koja predstavlja jedan od važnih metodičkih pristupa u Osnovnoj školi,,MB“.

Interdisciplinarna nastava u izučavanju polaze od osnovnih znanja pojedinačnih predmeta, ali izlaze izvan njih što za rezultat ima usklađenu celinu raznovrsnih saznanja, veština i iskustava o problemu izučavanja.

KAKO SE OSTVARUJE MULTIDISCIPLINARNO UČENJE U SAVREMENOJ OSNOVNOJ ŠKOLI?

ZAJEDNIČKI ČASOVI

Kroz posebno organizovane zajedničke časove, učenici mogu da se upoznaju sa jednom pojavom kroz različite kontekste. Tako se, na primer, kroz zajedničke časove istorije, geografije i književnosti uči o pojavama kakve su svetski ratovi. Učenici se istovremeno upoznaju sa uslovima koji su do rata doveli, zatim sa teritorijama na kojima se on vodio, kao i sa njegovim odjecima u književnosti neposrednih učesnika ili kasnijih pisaca. Na taj način oni istovremeno usvajaju znanja iz istorije, geografije i literature, dok pojave o kojima su učili trajno ostaju u njihovom pamćenju.

INTERAKTIVNE MAPE ZNANJA

Kako bi multidisciplinarni pristup bio što efektniji i jednostavniji za korišćenje, u Osnovnoj školi ,,MB“ se primenjuje i tehnika mapa znanja. Ove mape sastoje se od različitih pojava i fenomena; klikom na određeni pojam, npr. Sila i moment, otvara se polje koje sadrži njegovu definicuju, istovremeno sa vezama koje vode do primene te teoreme u različitim oblastima; klikom na te oblasti, otvaraju se nove informacije koje objašnjavaju kako teorema funkcioniše u njima. Na taj način učenik ne uči formule kao takve, nego shvata njihov značaj i praktičnu primenu.

STEAM UČENJE

Usvajanje znanja iz osnovnih naučnih disciplina i primenom savremenih tehnologija razvija se svest o njihovoj povezanosti i praktičnoj upotrebljivosti.  Osnovni koncepat koje primenjujemo u Osnovnoj školi ,,MB“ je STEAM. Na engleskom STEAM javlja se kao akronim, koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina: nauka (science), tehnologija (technology), inženjering (engineering), umetnost (arts) i matematika (mathematics). Osnovna škola ,,MB“ na taj način svojim obrazovnim programima i modulima daje prioritet obrazovanju, ključno za razvoj naučnotehnološke oblasti. Učenici se upoznaju sa osnovnim principima ovih oblasti i saznaju kako da ih povežu na kreativan i delotvoran način. Tako u specijalno dizajniranoj STEAM laboratoriji istovremeno usvajaju znanja iz programiranja, robotike, inženjerstva i umetničkog dizajna. Učeći o ovim ključnim oblastima današnjice kroz njihovu međusobnu povezanost, učenici se osposobljavaju da iskoriste svoje pune potencijale.

INTERDISCIPLINARNI ČASOVI UČE OSNOVCE DA SLOBODNO MISLE

Sposobnost da se jedna činjenica sagleda u različitim kontekstima, povezivanje različitih pojava, uočavanje načina da se principi iz jedne oblasti primene u drugoj predsatvljaju dodatno vredne veštine koje će učenik Osnovne škole ,,MB“ usvajiti zahvaljujući interdisciplinarnim časovima.

Učenik će biti potpuno pripremljen za nastavak školovanja, buduću profesionalnu karijeru, ali i više od toga: on će biti u stanju da samostalno i slobodno misli, što i jeste krajnji cilj svakog obrazovnog procesa i uslov da učenici izrastu u slobodne i preduzimljive pojedince.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Scroll to Top