Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

BUDUĆNOST OBRAZOVANJA NAŠIH UČENIKA

Za budućnost naših učenika, potrebno je organizovati obrazovni sistem koji će omogućiti ,, novi oblik obrazovanja“.

Potrebno je da zadržimo, unapredimo i prilagodimo sve ono što je bilo dobro u prethodnom sistemu. I da beskompromisno odbacimo i zamenimo sve ono što nije valjalo. Život to traži od nas. I budućnost naše dece.

Potrebno nam je kvalitetno moderno obrazovanje sa jasno definisanim ishodima i ciljevima; škole sa integritetom i autoritetom; utemeljene i promišljene odluke koje se donose u interesu svih; učitelji koji se stalno usavršavaju; obrazovni servisi koji omogućavaju stalni pristup učeniku; trud, rad, zalaganje i poštovanje između svih učesnika: dece, učitelja, roditelja. Potrebna nam je osnovna škola koja garantuje za uspeh svojih učenika.

CELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Obrazovanje predstavlja sistem koji pojedincu omogućava da se čitav život usavršava, jer poslovi koji su traženi danas – možda neće postojati sutra. Novo obrazovanje podrazumeva sistem koji se ne završava formalnim školovanjem i sticanjem diplome. Osnovna škola ,,MB“ stalno priprema učenike za neizvesnu budućnost. Posebno je bitno da obrazovni sistem bude ojačan neformalnim obrazovanjem i obrazovnim servisima koji će omogućiti celoživotno učenje.

 

Takvo učenje je zabavno i kreativno i proširuje pogled na svet pojedinca.

 

Potreba novog obrazovanja je stalna modernizacija. Ono poseduje jasne principe, ali je fleksibilno i stalno se prilagođava potrebama tržišta, društva u celini i zahtevima budućnosti. Ono predstavlja temelj uspeha našeg društva u kome se obrazovanje smatra ključnom za napredak.

ČVRSTI PRINCIPI I FLEKSIBILAN PRISTUP ZALOG SU KONSTANTNOG NAPRETKA

Osnovna škola ,,MB“  realizuje najsavremenije formalno i neformalno obrazovanje koje učenicima omogućava da ovladaju najkvalitetnijim znanjima i veštinama neophodnim za život i rad u 21. veku.

Reč je obrazovanju koje je u skladu sa potrebama Četvrte industrijske revolucije, u stanju da odgovori na sve izazove koje budućnost donosi; obrazovanju usmerenom na pojedinca, ali i na društvo; istinski novom obrazovanju koje svakom pomaže da otkrije sopstvenu kreativnost, vrednost i smisao.

 

Vizija Osnovne škole ,,MB“  počiva na skupu uverenja, proverenih i konstantno unapređivanih praksi i nastojanja ugrađenih u svaku od institucija ovog sistema, koje svaki učitelj i učenik realizuju u praksi.

 

Novo obrazovanje je složeno i višeslojno. Ono predstavlja sinergiju najvećih dostignuća naše civlizacije.

Novo obrazovanje je nauka. Ono baštini najsavremenija dostignuća metodike, psihologije, pedagogije, robotike, programiranja, veštačke inteligencije, i tako pruža najbolje obrazovno iskustvo, zasnovano na čvrstim činjenicama, jasnim pretpostavkama i željenim ishodima.

 

Novo obrazovanje je umetnost. Zato što kod svih učesnika razvija kreativnost, neguje slobodu, podstiče na radoznalost i eksperiment iz kojih se rađaju nove, originalne i velike ideje.

Novo obrazovanje je praksa. Ono se odvija u svakodnevnom svetu i životu svojih učesnika. Ono ima snagu da preobrazi i unapredi svet oko sebe, donosi temeljne vrednosti, načela i praktične smernice po kojima ljudi deluju. Stoga je novo obrazovanje mnogo više od školovanja, ono je način života.

OS-MB-SLika-27

IZGRAĐUJE AUTORITET KOJI POČIVA NA KOMPETENCIJAMA, A NE NA POZICIJAMA

U Osnovnoj školi ,,MB“  autentičan i istinski autoritet počiva na znanju, sposobnostima i veštinama, a ne na pozicijama ili poreklu. Takav autoritet se ne nameće – on se prirodno uspostavlja. On ne ograničava druge, već ih inspiriše i podstiče.

 

Novo obrazovanje počiva na poštovanju autoriteta koji su to postali zbog svog znanja i veština; međutim, u novom obrazovanju autoriteti nisu tu da zastraše već da inspirišu.

Na taj način, poštujući svoje nastavnike, učenici se istovremeno inspirišu njihovim dostignućima i tako unapređuju svoje kompetencije, znanja i veštine. U novom obrazovanju, i učenici i nastavnici poseduju sopstveni autoritet koji izgrađuju vrednim radom i trudom. Takav autoritet podrazumeva odgovornost za sebe i svoje postupke, ali i dužnost da inspiriše i podstakne druge da budu bolji.

Novo obrazovanje stvara ljude čiji autoritet počiva na znanju i odgovornosti.

OSNOVNA ŠKOLA "MB“ JE ZAJEDNICA A NE INSTITUCIJA

Osnovna škola ,,MB“ je više od institucija. Ona predstavlja zajednicu kreativnih, vrednih, ambicioznih ljudi koji sarađuju i dele vrednosti i ciljeve. U takvom okruženju svaka osoba ima prostor da pronađe sopstvenu individualnost, izgradi autentičnost, oseti se prihvaćenom i sama prihvati druge.

 

Vrednosti na kojima počiva novo obrazovanje prožimaju zajednicu koju čine svi učesnici nastavnog procesa. Te vrednosti su: učenje, istraživanje, kreativnost, saradnja, podrška, motivacija, altruizam.

 

Znanja koja se usvajaju u Osnovnoj školi ,,MB“  istovremeno su važna za ličnost, ali i za zajednicu. Na taj način učenik u svakom trenutku može da vidi kako njegov lični napredak ostavlja odjek u široj sredini kakva je zajednica, pritom shvatajući svoje mesto i ulogu u svetu.

 

Osnovna škola ,,MB“  kao obrazovna zajednica nije ograničene školom kao institucijom, kao ni vremenom koje se provodi u njoj, već traje čitavog života i potvrđuju se na svakom mestu. O vaspitno-obrazovnom radu Osnovne škole ,,MB“  donosiće sudove buduće generacije u nastupajućem veku.

Scroll to Top