Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

CILJ, MISIJA I VIZIJA I VREDNOSTI OSNOVNE ŠKOLE ,,MB“

Osnovna škola ,,MB“ primenjuje najnovija svetska dostignuća u obrazovanju. Izgrađen je inovativan i fleksibilan pristup u kom se urođena radoznalost deteta koristi kako bi mu se ponudila znanja koja će od njega stvoriti pojedinca sposobnog da čini velike stvari, koji razmišlja kritički i proaktivno.
Naša sentenca je ,, Učenik i centru pažnje“.

CILJ OSNOVNE ŠKOLE ,,MB“

Sticanje savremenog, kvalitetnog, trajnog i primenjivog znanja kojeg će učenik koristiti u životu. Osposobiti učenika za rad, celoživotno učenje i lični razvoj:

  • Povećanjem kvaliteta sticanja novih znanja i uspešnosti nastave i tako omogućiti učenicma upis u željene srednje škole.
  • Poboljšati razvoj i stiicanje osnovnih kompetencija za celoživotno obrazovanje.
  • U nastavni proces inovativno uvoditi multidisciplinarni pristup i savremene metode učenja.
  • Razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima.
  • Podsticati vršnjačkog drugarstvo, empatiju i preventivnim radom smanjiti nasilja među decom.
  • Profesionalni razvoj uz kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje svih zaposlenih u školi.
  • Razvoj ekološke svesti kod svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa.
  • Projektima i radom učeničkih sekcija poboljšati kompetencije, incijativnost i kreativnost, finansijske pismenosti u osnovnom obrazovanju.
  • Shvatanje važnosti estetskog uređenja životnog ambijenta i škole (enterijera i eksterijera).
OSMB_slika-nastavnica-sa-decom

MISIJA OSNOVNE ŠKOLE ,,MB“

Saradnjom svih učesnika omogućiti razvitak sredine u kojoj će se dete osećati sigurno, zadovoljno i voljeno. Sredini koja će podsticati razvoj svih njegovih potencijala korištenjem savremenih metoda i načina rada. Svoju misiju škola ostvaruje kroz obvezne, izborne predmete, brojne vannastavne aktivnosti, učeničke sekcije, negovanjem kulturnog i nacionalnog identiteta ugradnjom sadržaja baštine u obrazovne sadržaje. Verujemo da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, koje ga čini srećnim i priprema da bude uspešan čovek u novom dobu stalnih promena, zbog čega mu pomažemo da izraste u celovitu, obrazovanu i svestranu ličnost.

Naš cilj je da učenik sa zadovoljstvom dolazi u školu, uči, stalno proširuje svoja znanja i razvija prijateljske odnose sa drugim učenicima i da bude srećno dete. Temelj naše misije je da se svaki učenik u Osnovnoj školi ,,MB“ bude sretan. Naš prioritet je da deca usvoje naviku i ljubav prema sticanju novih znanja, lepoti kreativnog i inovativnog rada  i značaju građenja zdravih međuljudskih odnosa. Na taj način činimo da se njihova sreća razvija prirodnim putem i bude logičan ishod, a ne samo privid.

Primenom savremenih tendencija u razvoju obrazovanja za osnovne škole, svetskih nastavnih metoda i novih tehnologija formirana je Osnovna škola ,,MB“ koja je kreirana zajedno sa svojim klijentima-građanima naše zemlje.

U vaspitno-obrazovnom procesu u Osnovnoj školi ,,MB“ pristup nastavnika je kreiran da bude posvećen afinitetu svakog učenika. Učenici su svojim talentom predodređeni da uče. Osnovni zadatak nastavnika je da podstiče radoznalost i talenat koji učenici poseduju.

U Osnovnoj školi ,,MB“ je drugačije. Složeno nastavno gradivo uz kreativan pristup nastavnika može da bude interesantno i  pojednostavljeno za brže usvajanje.

Nastavnici Osnovne škole ,,MB“ nisu prepreka učenicima u učenju, nego vetar u leđa koji im pomaže da ispune svoje ambicije i ostvare postavljene ciljeve.

Učenici Osnovne škole ,,MB“  kreiraju sopstvene ideje kroz projekte koje sa strašću realizuju dok istovremeno razvijaju širok spektar znanja i veština. Učenici vremenom postaju osobe koje pri susretu sa problemima osete radoznalost i unutrašnju motivaciju da ih reše, a ne strah od nepoznatog.

OSMB_slika-dece-x

Mogućnosti svakog deteta su ogromne, a Osnovna škola ,,MB“ predstavlja zajednicu posvećenih nastavnika koji žele da dete nadgradi svoje urođene unutrašnje potencijale, kreativnost, stvaralaštvo, maštovitost, preduzimljivost i originalnost. Nastavnici koriste svetski napredne nastavne metode, nove tehnologije i savremene nastavne alate, iskustva i znanja koja će ih učiniti da postanu kvalitetni, obrazovani ljudi konkurentni na tržištu sa svojim zannjima.

VIZIJA OSNOVNE ŠKOLE ,,MB“

Vizija škole je vaspitanje i obrazovanje  sretnog, uspešnog i odgovornog učenika koji se razvija uz podsticanje učitelja i uz podršku svih ostalih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (roditelja, lokalne zajednice). Vizija Osnovne škole ,,MB“ je da zajedno sa učenicima i roditeljima, omogući neometan razvoj svakom učeniku u školi koja je strateški projektovana  po meri svakog pojedinca, kako bi oni sutra kreirali  budućnost po meri ljudi.

Vizija koju Osnovna škola ,,MB“  želi da ostvari jeste da se zajedno sa svojim učenicima – razvija i ona.

Obrazovanje predstavlja dvosmeran proces. Kvalitetna moderna Osnovna škola ,,MB“ škola predstavlja modernu instituciju u kojoj se podstiču i razvijaju svi potencijali učenika. Ona mora u svakom trenutku odgovoriti učenikovoj potrebi za novim znanjima, kao i svetu koji se ubrzano menja. Osnovna škola ,,MB“ starteški se stalno usavršava i razvija.

Našim učenicima je potrebna škola spremna za budućnost. Zajedno sa roditeljima, učenicima i posvećenim nastavnim kadrom, uz inovativne tehnologije na svakom koraku, kreirali smo školu koja se konstantno prilagođava modernom svetu u kom živimo. Vodimo računa o tome da znanja i iskustva koja naši učenici dobijaju budu uvek aktuelna i upotrebljiva, a oni postanu produktivni članovi društva koji se ne plaše promene već podstiču njegov razvoj.

Svet u kom su odrastale prethodne generacije nije isti kao onaj u kom odrastaju učenici Osnovne škole ,,MB“. Da bi se prilagodili budućnosti, mlada generacija mora stalno da usvaja nova znanja i stiče nove veštine u školi koja može sve to da joj pruži.

Zato je Osnovna škola ,,MB“ otvorena za sve vaše kreativne sugestije. Kroz inovativan i savremeni pristup, stvaramo mrežu koja povezuje roditelje, učenike i nastavnike.

U Osnovnoj školi ,,MB“ zajedno gradimo novi model obrazovanja. Da naša deca budu obrazovana, radosna i srećna!

 

OSMB_slika-dece-ucionica
Scroll to Top