Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

TESTIRANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“ ZA POLAZAK U PRVI RAZRED

Polazak u prvi razred predstavlja značajnu prekretnicu u životu svakog deteta. Kako je ovo velika promena za njih, potrebno je da se deca ohrabre i uvere da će im polazak u školu doneti dosta lepih trenutaka. Od podrške roditelja, učitelja i psihologa u velikoj meri zavisi na koji način će dete doživeti polazak u prvi razred osnovne škole i da li će na samom startu prihvatiti novonastale obaveze.

Prednost optimalnih odeljenja koja postoje u Osnovnoj školi ,,MB“ jeste ta da će učitelj moći u potpunosti da se posveti svakom učeniku i da ga maksimalno usmeri ka oblastima interesovanja i pokazanim afinitetima.

Personalizovan pristup obrazovanju nešto je na čemu se veoma insistira u našoj školi, jer smatramo da samo na taj način svako dete može ostvariti najbolje rezultate.

PROCENA AFINITETA BUDUĆIH PRVAKA

Testiranje dece za upis u prvi razred je veoma značajno, jer se na taj način dobijaju vredne informacije o sposobnostima i talentima budućih prvaka. Na osnovu njih, između ostalog, pomažemo prvacima da se prilagode prilikom polaska u školu i personalizujemo program u skladu sa potrebama učenika.

U Osnovnoj školi ,,MB“ nastojimo da formalne i složene procedure zamenimo efikasnim, što primenjujemo i prilikom testiranja za upis u prvi razred. Težište je na upoznavanju i pravilnoj proceni afiniteta svakog deteta.

Već prilikom prvog susreta započinjemo proces kreiranja personalizovanog programa prilagođenog potrebama i profilu ličnosti vašeg deteta, kroz koji će ono na najbolji način razviti svoj pun potencijal.

Uzimamo u obzir da je polazak u školu izuzetno važan period i za vas kao roditelje, stoga negujemo atmosferu i ambijent uz koji ćete se osećati prijatno svaki put kada nas posetite, a gde će vaše dete dolaziti sa osmehom. Važno je istaći i to da za testiranje prilikom upisa u prvi razred nije potrebna prethodna priprema, naprotiv, potrebno je samo da dete bude opušteno, odmorno i sito kako bismo procenu obavili na najkvalitetniji način.

TESTIRANJE ZA POLAZAK U PRVI RAZRED SE SASTOJI IZ NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA:

 

1. DOGOVARANJE OKO TERMINA

O terminu za testiranje dogovaramo se zajedno. Kako bismo blagovremeno utvrdili vreme za testiranje vašeg prvaka za upis u Osnovnu školu ,,MB“, potrebno je da kontaktirate sa savetnikom za upis ili putem mejla. Savetnik će vam dati sve neophodne informacije koje se tiču preciznog vremena testiranja.

 

2. TESTIRANJE KROZ 3 FAZE

Eliminisali smo tremu već prilikom upoznavanja i testiranje može da počne!

Test procene zrelosti deteta za polazak u školu sastoji se iz tri faze:

  1. Prijatan razgovor sa psihologom;
  2. Test kognitivnih sposobnosti i zrelosti;
  3. Utvrđivanje afiniteta i talenata deteta.

 

Celokupno testiranje traje do 40 minuta. Testovi za upis u prvi razred osnovne škole započinju prijatnim razgovorom sa psihologom, kojim se kroz pitanja na različite teme bliske detetu saznaju njegova interesovanja i navike i utvrđuje zrelost za polazak u školu.

Nakon ovog dela komunikacija se usmerava ka proceni kognitivnih sposobnosti, gde se prioritet stavlja na utvrđivanje načina na koji dete razmišlja, kako prepoznaje određene pojmove i oblike iz svakodnevnog života, a na ovaj deo nadovezuje se procena afiniteta i talenata. Kroz završnu fazu testiranja bliže saznajemo koje hobije, dodatne aktivnosti i sklonosti dete ima, na osnovu čega pocenjujemo afinitete i najbolje smernice za dalji razvoj talenata.

Rezultate svih faza testiranja dobijate odmah po završetku testa i tako odmah možete da upišete dete u Osnovnu školu ,,MB“.

3. POPUNJAVANJE UPITNIKA ZA RODITELJE

Dok je dete na testiranju, roditelji popunjavaju detaljan upitnik o psihofizičkom statusu deteta, koji predstavlja adekvatnu dopunu testa zrelosti. Kroz ovaj upitnik dodatno nas informišete o podacima koji se odnose na dosadašnji razvoj deteta, njegove sklonosti i talente i koji zajedno sa rezultatima testa zrelosti daju kompletnu sliku o profilu ličnosti vašeg deteta. Na osnovu ovog upitnika za vaše dete prilagođava se odgovarajući personalizovani program, a pored toga se inicijalno formiraju optimalna odeljenja.

 

UPIS U PRVI RAZRED

Nakon završetka testiranja dobijate informacije o daljim aktivostima upisa. Za svako vaše pitanje ili nedoumicu u vezi sa testiranjem za polazak u prvi razred i aktivnostima upisa uvek se možete osloniti na stručni tim Osnovne škole ..MB“, koji vam stoji na raspolaganju. Naši savetnici će vam u svakom trenutku pomoći oko dokumentacije koja je potrebna za upis u prvi razred vašeg deteta. Takođe, tu smo da vam pomognemo i u tome da prvi dan škole vašeg deteta protekne u veseloj atmosferi i da dete na pravi način prihvati novo razdoblje u svom životu.

Uz osmeh, radost i sreću  Vas očekujemo.

Scroll to Top