Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

ŠTA NAM NUDI OSNOVNA ŠKOLA ,,MB“?

U Osnovnoj školi ,,MB“ možete birati Nacionalni program.

NACIONALNI PROGRAM

Jezik: Srpski jezik
Diploma: Nacionalna diploma
Razredi: I – IV  RAZREDA

TRADICIONALNA ZNANJA ZA UČENIKE OD 1 do 4 razreda

NACIONALNI PROGRAM

 

Nacionalni program Osnovne škole “MB” izvodi se po zvaničnom nastavnom planu i programu odobrenom od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Plan i program se konstantno osavremenjava i nadograđuje upotrebom novih tehnologija,  nastavnim materijalima i drugim resursima za stručno usavršavanje učenika, vaspitača i učitelja.

PLAN I PROGRAM

OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA

Osnovna škola ,,MB“ radi po nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se neprekidno obogaćuje novim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.

Ovaj plan i program se konstantno osavremenjava i nadograđuje upotrebom novih tehnologija, inovativnim nastavnim materijalima i drugim resursima za stručno usavršavanje učenika, vaspitača, učitelja i nastavnika. Osnovna obeležja Plana i programa:

  • Akreditovani program;
  • Personalizovano učenje;
  • Prepoznavanje talenta.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA

Osnovna škola radi po nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji neprekidno obogaćujemo novim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.

Obavezni predmet

I razred

II razred

III razred

IV razred

     

Srpski jezik

180

180

180

180

Matematika

180

180

180

180

Engleski jezik

72

72

72

72

Svet oko nas

72

72

/

/

Priroda i društvo

/

/

72

72

Likovna kultura

36

72

72

72

Muzička kultura

36

72

72

72

Fizičko vaspitanje

108

108

108

108

Digitalni svet

36

36

36

36

OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Oblici obrazovno-vaspitnog rada

I razred

II razred

III razred

IV razred

     

Čas odeljenskog starešine

36

36

36

34

Dopunska nastava

36

36

36

36

Dodatna nastava

/

/

/

36

Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole)

36 – 72

36 – 72

36 – 72

34 – 68

Nastava u prirodi

7 – 10 dana godišnje

7 – 10 dana godišnje

7 – 10 dana godišnje

7 – 10 dana godišnje

Osnovna ŠKOLA ,,MB“ JE KREIRANA SA RODITELJIMA

U Osnovnoj školi ,,MB“  postoji stareški stav da su roditelji naših učenika naši prijatelji i partneri. Prioritet u našem radu je saradnja sa porodicom, uključivanjem roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika, radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom. U saradnji sa roditeljima stvaraju se optimalni uslovi kako bi učenici od prvog dana u školskim klupama dobili najviše od nacionalnog obrazovnog programa. Strategijom kvaliteta u Osnovnoj školi ,,MB“  težište je na usmerenosti obrazovanja i vaspitanja na decu i učenike kroz raznovrsne oblike učenja, nastave i ocenjivanja kojima se izlazi u susret različitim potrebama dece i učenika, razvija motivacija za učenje i podiže kvalitet obrazovnih postignuća. Istraživanja su pokazala koje su to vrline, vrednosti i veštine najvažnije iz ugla učenika, nastavnika i roditelja.

U Osnovnoj školi ,,MB,, je uspostavljen sistem pružanja podrške svim učenicima i podstiču se  lični, profesionalni i socijalni razvoj učenika. Uspostavljen je sistem podrške učenicima iz osetljivih grupa i učenicima sa izuzetnim sposobnostima.

Učenici Osnovne škole ,,MB“ zavoleće učenje i celokupno školovanje uz jedinstveni i kreativni pristup usvajanja novih znanja. Pristup gradivu iz različitih perspektiva omogućiće učenicima da efikasno ispunjavaju svoje obaveze i postave važan temelj za budućnost.

Snalaženje učenika u početnim razredima osnovne škole je veoma važno za ostvarivanje njihovog potencijala.

Multidisciplinarno učenje, moderno okruženje, softver za učenje i brojne druge pogodnosi vaše dete će podstaći na logičko razmišljanje i samostalnost prilikom sticanja veština.

 

I–IV RAZRED

Rani razredi osnovne škole posebno su važni za formiranje dečje ličnosti, zbog čega je program u Osnovnoj školi ,,MB“ posebno prilagođen ovom osetljivom periodu. Inovativnim pristupom im pomažemo da na lak i zanimljiv način steknu potrebna znanja, ali i razviju ispravne principe i vrednosti. Učenici Osnovne škole ,,MB“ u nastavi i van nastave – dobiju više podsticaja da uče i promišljaju o svom ponašanju, odlukama, moralnim dilemama, osjećanjima i vrlinama na kojima žele da grade svoju budućnost. Cilj je da sveukupni život i rad škole bude prožet vrednostima i vrlinama koje želimo da učenici razvijaju.

Prepoznavanje i razvijanje talenata, kompletan dečji razvoj, individualan pristup, multidisciplinarno učenje i veštine za 21. vek. I mnogo ljubavi. Da nam učenici budu srećni, uz radost i veliku ljubav roditelja, zaposlenih i vršnjaka. U Osnovnu školu ,,MB“ deca idu sa osmehom“.

U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“ JE PRIMENJEN
RANI RAZVOJ INTELEKTUALNIH VEŠTINA

Cilj školovanja u Osnovnoj školi ,,MB“ je pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima. Primenom interdisciplinarnih metoda za usvajanje znanja, časovi se odvijaju na inovativan način. Umesto da lekcije iz svakog predmeta uči odvojeno, dete ih usvaja tako što ih povezuje sa znanjima iz drugih oblasti i na taj način usavršava i samostalno razmišljanje.

  • Logičko promišljanje
  • Kritičko mišljenje
  • Višestruka inteligencija
  • Multidisciplinarni časovi
Scroll to Top