Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

SPECIFIČAN NAČIN RADA
SAVREMENI PRISTUP OBRAZOVANJU U SLUŽBI SAVRŠENOG ŠKOLSKOG ISKUSTVA

U Osnovnoj školi ,,MB“  neguje se jedinstven način rada koji učenicima, roditeljima, pa i samim učiteljima pruža kompletno iskustvo školovanja u svakom trenutku. Nastavni plan i program se primenjuje na kreativan i inovativan način, tako da obrazovanje u Osnovnoj školi ,,MB“   dobija dodatnu dimenziju koja svaki školski čas čini sadržajnijim, kvalitetnijim i zabavnijim.

SAVRŠENO PRILAGOĐENE LEKCIJE

Svaka nastavna jedinica može da se obradi na mnogo načina. Prvenstveno od nastavnika zavisi da li će ona učenicima biti predstavljena na uobičajeni, suvoparni način – ili na zanimljiv i kreativan način koji će decu podstaći da interaktivno učestvuju i uče sa razumevanjem.

FEEDBACK U SLUŽBI KVALITETNIJIH ČASOVA

Učitelji na istim predmetima u Osnovnoj školi ,,MB“   međusobno sarađuju, daju jedni drugima predloge i zajedno osmišljavaju interaktivne časove kako bi učenicima izložili gradivo na optimalan – informativan, ali i zabavan – način. Takođe, škola podstiče roditelje da iznose svoje predloge kako bi nastava bila još zanimljivija i kako bi se deca tokom časova osećala srećno.

MODERNI TEHNOLOŠKI ALATI

Osnovna škola ,,MB“  poseduje sve neophodne moderne tehnologije koje su potrebne za kvalitetno obrazovanje 21. veka. Svi tehnološki uređaji i moderne aplikacije se koriste zarad boljeg shvatanja predmetne materije, ali i kako bi nastavnici mogli mnogo više vremena da provedu u interakciji sa decom.

RANO PREPOZNAVANJE TALENATA I RAD SA TALENTOVANIM GRUPAMA

Učitelj posvećuje vreme i pažnju svakom učeniku u skladu sa njegovim obrazovnim i vaspitnim potrebama. Svako dete je talentovano za neku oblast. 

Međutim, postojeći obrazovni sistem, zbog obimnog gradiva u redovnoj nastavi, ne ostavlja dovoljno vremena i prostora za rad sa talentima.

Učitelji u Osnovnoj školi ,,MB“   su edukovani da otkriju talente i posebne sposobnosti svakog deteta, čak i u toku redovne nastave. Kada se talenti otkriju, roditelji i kolege se uključuju u kreiranje programa njihovog razvoja.

Posebna pažnja se obraća na talente svakog deteta, bilo da je u pitanju sport, gluma, muzika, slikarstvo, matematika ili bilo koja druga oblast.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Scroll to Top