Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

TIMSKA NASTAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI "MB"

Timska nastava u Osnovnoj školi ,,MB“ jeste zajednički, stvaralački rad i odgovornost više učitelja i drugih saradnika na realizaciji programskog sadržaja. U timskoj nastavi saradnici zajedno biraju sadržaj, zajedno planiraju, prave fleksibilan sadržaj, realizuju obrazovne, vaspitne i funkcionalne zadatke, prate napredovanje učenika i pružaju međusobnu pomoć. Komunikacija je proces slanja i primanja poruka između ljudi. Poruke mogu biti verbalne i neverbalne. Najčešći oblici komunikacije uključuju: govor/slušanje, čitanje/pisanje, gestikulacije, pokazivanje emocija. Razgovor ljudi, čitanje ili poljubac jesu komunikacija. Postoji i komunikacija uz pomoć tehnologije: telefonski razgovori, televizija i radio, kompjuteri. Pravila dobre komunikacije:

 • Ravnopravnost
 • Uvažavanje
 • Poverenje
 • Uzajmnost
 • Usmerenost
 • Efikasnost

U Osnovnoj školi ,,MB“ tim se razlikuje od uobičajenih grupe ljudi. Tim je mnogo više od toga. Tim je mala, tesno povezana grupa ljudi usmerena na postizanje jasno određenih ciljeva u kojoj su svi članovi tima odlučni da ih postignu zajedno.

 Funkcionisanje tima u Osnovnoj školi ,,MB“ odlikuje:
 • Jasna vizija cilja i usmerenost na zadatak
 • Međuzavisnost i empatija među članovima tima
 • Podela odgovornosti i uloga
 • Procedura i pravila koja definišu način rada
 • Mehanizama donošenja zajedničkih odluka
 • Rešavanje internih tenzija i konflikata.
Kako da stvorimo dobar tim?

Da bi tim funkcionisao kako treba neophodno je ostvariti uspešnu saradnju.
Uspešnu saradnju ćemo ostvariti ako:
1. Postavimo jasan zajednički cilj
2. U radu postoji poverenje i dobri međuljudski odnosi
3. Postoji jasna podela uloga, tj. tačno se zna ko šta radi
4. Postoji dobra komunikacija-aktivno slušanje, jasno i precizno izražavanje.
5. Postoje različitosti-raznovrsnost iskustava, znanja, sposobnosti i vrednosti članova tima povećavaju mogućnost uspešnog funkcionisanja tima. Problemu se može pristupiti sa više strana.
6. Postoji ravnoteža između odnosa u grupi i odnosa prema zadatku. Naime, ako se previše skoncentrišemo na rešavanje zadataka, to može uzrokovati stres i tada nestaje zadovoljstva u radu.

U Osnovnoj školi ,,MB“ postoji nekoliko modela timske nastave:
 • Jedan učitelj predaje, drugi pruža pomoć: Jedan učitelj vodi nastavu, dok drugi pruža podršku učenicima kojima je potrebna dodatna pomoć.
 • Paralelna nastava: učitelji zajedno planiraju čas, ali istovremeno prenose informacije različitim grupama učenika.
 • Alternativna nastava: Jedan učitelj upravlja većinom razreda, dok drugi učitelj radi sa malom grupom unutar ili izvan učionice. Mala grupa ne mora da „radi“ istu lekciju kao učenici u učionici.
 • Podučavanje po centrima: Oba učitelja dele nastavne sadržaje i svaki preuzima odgovornost za planiranje i podučavanje dela predavanja. U izvođenju nastave, učionica je podeljena u različite nastavne centre. Učitelji su na određenim pozicijama (ili centrima), dok ostale centre samostalno pokreću učenici ili uz pomoć učitelja.
 • Timsko podučavanje: Oba učitelja su odgovorna za planiranje i deljenje pouka sa svim učenicima. Lekcije podučavaju oba učitelja koji aktivno učestvuju u razgovoru, a ne predavanju, kako bi podstakli učenike na diskusiju. Oba učitelja aktivno učestvuju u upravljanju lekcijom i disciplinom.
Scroll to Top