Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

PERSONALIZACIJA PROGRAMA
NASTAVA SKROJENA PO MERI VAŠEG DETETA

U Osnovnoj školi ,,MB“ Personalizovani obrazovni plan (u daljem tekstu: POP) je poseban akt, koji ima za cilj optimalni razvoj deteta i učenika i ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa propisanim ciljevima i principima, odnosno zadovoljavanja obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika. 

POP izrađuje tim za dodatnu podršku detetu, odnosno učeniku u saradnji sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, na osnovu prethodno ostvarenih, evidentiranih i vrednovanih mera individualizacije i izrađenog pedagoškog profila deteta, učenika i odraslog, a ostvaruje se nakon saglasnosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. 

Da je pristup koji se neguje u Osnovnoj školi ,,MB“ zaista nešto posebno u odnosu na druge škole, primećuje se još tokom prvog razgovora sa detetom i njegovim roditeljima. Već u tom trenutku čini se prvi korak ka stvaranju personalizovanog programa koji se razlikuje od deteta do deteta.

Dva su osnovna cilja koja proističu iz ove zamisli:

  • Bolje razumevanje interesovanja, talenata i sposobnosti svakog deteta;
  • Prikupljanje svih neophodnih informacija zarad formiranja optimalnih odeljenja.

Učeniku koji postiže rezultate koji prevazilaze očekivani nivo obrazovnih postignuća, ustanova obezbeđuje prilagođavanje načina ostvarivanja školskog programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana. 

U Osnovnoj školi ,,MB“ Personalizovani obrazovni plan je poseban akt, koji ima za cilj optimalni razvoj deteta i učenika i ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa propisanim ciljevima i principima, odnosno zadovoljavanja obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika. 

Vrste IOP-a jesu: 

  • Prilagođavanje načina rada i uslova u kojima se izvodi obrazovno-vaspitni rad; učenje jezika na kome se odvija obrazovno-vaspitni rad; 
  • Prilagođavanje ciljeva sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada; 
  • Proširivanje i produbljivanje sadržaja obrazovno-vaspitnog rada za učenika sa izuzetnim sposobnostima. 

Za razliku od zastarelog shvatanja obrazovanja koji je podrazumevao isti pristup za sve, savremena svetska metodika pruža najdublja uveravanja da je za učenje i pravilan razvoj najefektniji personalizovan pristup svakom detetu.

RAZUMEVANJE POTREBA SVAKOG DETETA

Uobičajeni način obrazovanja podrazumeva da učitelji i nastavnici koriste istovetan stil predavanja bez obzira na različite potrebe dece. Takav pristup veoma često ne pogoduje ni najboljim ni onim manje uspešnim đacima, jer ne odgovara njihovim specifičnim potrebama. Posledice ovakvog sistema su očigledne, jer deca brzo gube motivaciju za učenje i stvaraju sebi sliku škole kao neprijatne obaveze.

U Osnovnoj školi ,,MB“ se nudi duboko personalizovano iskustvo za svako dete. U školi se stvari sagledavaju iz ugla učenika, prepoznaju se njihove potrebe, uočavaju se njihova interesovanja i u stalnoj komunikaciji sa njima i njihovim roditeljima stvara se okruženje koje najviše pogoduje svakom detetu.

FORMIRANJE ODELJENJA

Proces sastavljanja nastavnih grupa/odeljenja predstavlja jedan od najsloženijih izazova u prosveti. Ovom pitanju u Osnovnoj školi ,,MB“  se poklanja puna pažnja. Nakon razgovora sa svom decom i na osnovu svih relevantnih informacija, pristupa se selekciji sa ciljem da sva odeljenja koja budu formirana funkcionišu optimalno. Cilj je stvoriti idealnu društvenu sredinu za svakog učenika, u kojoj će deca postići najbolje rezultate, ali i steći prijatelje i biti srećna.

Takođe, jedan od važnih aspekata kojima se prilikom formiranja odeljenja poklanja puna pažnja jeste potreba da osnovci proširuju vidike jedni drugima i međusobno se motivišu i sarađuju.

Scroll to Top