Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

ELEKTRONSKI DNEVNIK U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB“

Da bi škola bila kvalitetna, potrebno je da sve informacije budu na raspolaganju roditeljima i učenicima. Potpuna digitalizacija administracije unapređuje sve poslovne procese I komunikaciju između svih aktera: nastavnika i roditelja kao i  nastavnika i samih učenika.

Poslovna zauzetost onemogućuje da roditelji stalno dolaze u školu na roditeljske sastanke i otvorena vrata.

Elektronski dnevnik omogućava roditeljima da se sa bilo kog mesta upoznate sa ocenama i napretkom vašeg deteta a našeg učenika.

BELEŽENJE NAPRETKA Učenika od 1 do 4 razreda

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i mnoštvu rubrika, elektronski dnevnik je posebno prilagođen da izrazi napredak školaraca od I do IV razreda.

Učitelj opisuje napredak deteta i razvitak njegovih sposobnosti. Beleži pohvale, učenikove karakteristike, kao i talente i afinitete. Posebno se meri stepen zadovoljstva deteta, jer istraživanja pokazuju da deca koja su zadovoljna ostvaruju brži i bolji napredak.

Jednostavnim uvidom u elektronski dnevnik, dobijate potpunu sliku o vašem detetu, njegovom uspehu i napretku.

RUBRIKE ZA učenike od 1 do 4 razreda:
  • Opis napretka učenika
  • Karakteristike i afiniteti školarca
  • Pohvale deteta
  • Zadovoljstvo učenika

Rubrike čine kompletan profil koji pruža celovitu sliku učenika i omogućava nastavnicima, školskom psihologu i pedagogu da odaberu prave načine za još bolji napredak učenika.

  • Opravdani/neopravdani časovi
  • Korišćenje školske biblioteke
  • Vannastavne aktivnosti
  • Raspored kontrolnih i pismenih
  • Uspesi na takmičenjima i druga postignuća
MANJE VREMENA ZA POPUNJAVANJE – VIŠE VREMENA ZA ĐAKE

Kao što štedi vreme roditeljima tako što im omogućava proveru ocena od kuće umesto dolaska u školu, elektronski dnevnik pomaže i nastavnicima.

Umesto popunjavanja dnevnika koje oduzima vreme od časa, nastavnici jednostavno kroz nekoliko klikova završavaju administrativnu proceduru, pa mogu u potpunosti da se posvete najvažnijem cilju – obrazovanju vašeg deteta.

DOSTUPNOST 24/7

Elektronski dnevnik dostupan je roditeljima i učenicima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Koristeći korisničko ime i lozinku koju dodeljuje škola pristupate portalu gde imate uvid u sve rubrike.

USKLAĐENOST AKTIVNOSTI

Pismeni i kontrolni zadaci, ispitivanja i testovi usklađuju se tako da deca ne budu preopterećena kako bi uspela da ispune svoje obaveze bez nepotrebnog stresa.

SIGURNOST PODATAKA

Tim stručnjaka Osnovne škole ,,MB” vodi računa o ispravnosti softvera i sigurnosti učeničkih podataka.

JEDNIM KLIKOM DO POTPUNOG UVIDA U ŠKOLOVANJE UČENIKA

Zahvaljujući stalnoj dostupnosti elektronskog dnevnika, možete lako da saznate sve neophodne informacije o vašem detetu – kakve ocene ima, kada je bilo odsutno sa časa, koji mu predmeti bolje idu, a koji slabije.

Transparentna i digitalizovana administracija za savremeno obrazovanje vašeg deteta je samo jedan od benefita Osnovne škole “MB”, koji će vam pomoći da u svakom trenutku pratite njegov razvoj.

Scroll to Top