Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

INTELIGENTNA UČIONICA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE “MB”– ŠKOLE ZA 21. VEK

Učionice u Osnovnoj školi “MB” su opremljene tako da podržavaju moderne načine učenja i da odgovaraju potrebama učenika 21. veka kao što su: primena novih tehnologija, interneta i različitih softvera u učenju, multimedijalni izvori znanja, udobno okruženje koje sve manje podseća na klasične učionice, razvoj kritičkog i problemskog mišljenja, kao i interaktivno, kreativno i učenje kroz igru i realizaciju projekata, oslobođeno prostornih i vremenskih ograničenja.

Današnje generacije učenika u Osnovnoj školi “MB” odrastaju uz digitalne tehnologije, za njih je digitalni jezik „maternji” i koriste ga svakodnevno, te su im tradicionalni modeli prenošenja znanja i učionice bez novih tehnologija odbojne i nezanimljive.

MODERNA NASTAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI “MB” OBOGAĆENA TEHNOLOGIJOM

Pravi odgovor na ove zahteve i očekivanja u Osnovnoj školi “MB”  je Intelligent Classroom (IC), odnosno pametna učionica (Smart Classroom), učionica koja je tehnološki unapređena i opremljena najnovijim obrazovnim tehnologijama, kako bi doprinela kvalitetnijem i efektivnijem učenju. Ona predstavlja spoj modernog i udobnog prostora i napredne tehnologije. Ona omogućava novo iskustvo učenja.

Osnovna škola “MB” je primer škole 21. veka u kojoj je nastavni proces usklađen sa trendovima u obrazovanju i gde se primenjuju najnovije tehnologije. U njoj postoje Intelligent Classrooms – pametne učionice.

REVOLUCIONARNO SHVATANJE OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI “MB”
  • Učenje zasnovano na projektu(Project Based Learning)
  • Učenje zasnovano na relevantnosti(Relevance Oriented Learning)
  • Kombinacija učenja i zabave(Edutainment)
  • Mobilno učenje(Mobile Learning)
  • Učenje zasnovano na problemu(Problem Based Learning)
  • Učenje zasnovano na igri(Game Based Learning and Gamification)
  • Adaptivno učenje(Adaptive Learning)
  • Personalizovano učenje
Scroll to Top