Osnovna škola "MB"

Univerzitet “MB”

ŠTA IZDVAJA OSNOVNU ŠKOLU ,,MB” OD OSTALIH ŠKOLA?

Izbor osnovne  škole ,,po meri” svakog učenika je jedna od najbitniji i veoma emotivnih životnih odluka za svako dete i za roditelje. Svakako da se roditelji pri izboru osnovne škole uvek zapitaju: „Da li će škola odgovarati našem detetu i da li će pružiti kompletnu obrazovnu uslugu koju mi želimo?”

Da bi na ovo pitanje odgovorila pozitivno, Osnovna škola ,,MB” je rešila da Vam pomogne u izboru jer je to veoma bitno za budućnost Vaše dece. U školi je napravljen inovativni iskorak i celokupni rad I školovanje su prilagođeni potrebama svakog deteta. Zato je Osnovna škola ,,MB”  moderno organizovana privatna osnovna škola koja se po svom načinu I kvalitetu rada izdvaja u regionu.

AKREDITOVAN NACIONALNI PROGRAM ŠKOLOVANJA KOJI SE IZVODI NA JEDINSTVEN I INOVATIVAN NAČIN

Nacionalni program se izvodi po planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ovakav vid programa omogućuje deci da slušajući nastavu na maternjem jeziku stiču sva neophodna tradicionalna znanja, ali i da dobiju potpuno novu dimenziju kroz učenje engleskog jezika slušanjem dela nastave na engleskom.

ŠTA POSLE ZAVRŠENA PRVA ČETIRI RAZREDA U OSNOVNOJ ŠKOLI "MB"

Nakon završetka prva četiri razreda Osnovne škole ,,MB”, učenicima se otvaraju mnogobrojne mogućnosti za dalji nastavak školovanja. Bilo da izaberu neku od domaćih osnovnih škola (od 5-8 razreda) ili se odluče da nastave školovanje izvan granica svoje zemlje. Učenici  će iz svoje Osnovne škole ,,MB” poneti kvalitetno znanje koje će tokom narednih školovanja predstavljati odlično iskustvo. Osnovnu školu ,,MB” posebno izdvaja učenje uz primenu savremenih tehnologija i sticanje osnovnih znanja iz engleskog jezika.

MOTIVISANO I POSVEĆENO NASTAVNO OSOBLJE

Pri izboru nastavnog osoblja posebno se potencira na pedagoškoj posvećenosti I kvalitetu sveobuhvatnog rada sa učenicima. Nastavno osoblje Osnovne škole ,,MB” je posebno motivisano i sa puno ljubavi prilazi otkrivanju dečjih talenata i podsticanju kreativnosti kod dece.

Nastavno osoblje predstavljaja subjekt i pored učenika najveću vrednost Osnovne škole ,,MB”. Nastavno osoblje uz maksimalno poverenje mogu samostalno:

- Pridržavaju se Nacionalnog programa, kreiraju i realizuju sve nastavne aktivnosti.
- Predlažu mere za unapređenje i poboljšanje svih segmenata poslovnog procesa.
- Profesionalno se usavršavaju kroz najkvalitetnije edukativne seminare koje im škola omogućuje.

OSMIŠLJENO PERSONALIZOVANO UČENIČKO ISKUSTVO ZA POSTIZANJE NAJBOLJIH REZULTATA

Postojeći obrazovni sistem se odnosi prema svim učenicima na isti način ne obraćajući pažnju na njihove jedinstvene potrebe i mogućnosti. Obrazovanje učenika u Osnovnoj školi ,,MB”  podstiče dečiju individualnost, suočavajući ga sa odgovarajućim nivoom izazova na svakom nastavnom predmetu, kao i da podrži njegova jedinstvena interesovanja. Ne postoje dva ista deteta, te naši nastavnici uz pomoć najsavremenijih tehnologija prilagođavaju nastavni plan I program svakom detetu.

Rezultat takvog načina rada je da su učenici veoma motivisani i kreativni u sopstvenom napredovanju pri usvajanju znanja. Izazovi sa kojima se učenici suočavaju idealno odmereni prema njihovim mogućnostima, pa tako mogu da istražuju ono što ih zanima na smislen i konstruktivan način.

BEZ NOVIH TEHNOLOGIJA NEMA NI KVALITETNOG OBRAZOVANJA

Osnovna škola ,,MB” u nastavi koristi nove obrazovne tehnologije kako bi učenicima omogućila da nova znanja usvajaju na maksimalno efikasan način. Savremeni softverski alati i tehnologije daju mogućnosti nastavnom osoblju da kroz audio i vizuelan način ubzavaju proces učenja i sticanja novih znanja. Svaka aplikacija je personalizovana i prilagođena individualnim potrebama učenika pri da savladaju nove lekcije uz pomoće zvuka, slike i grafike.

Neke od modernih tehnologija koje se koriste tokom procesa nastave su: računari, tableti, iPad, interaktivni sto, interaktivne table, 3D štampač, skener i olovka, tu su i zanimljive edukativne aplikacije poput Motion Math, Explain Everything, History of the World… Takođe, učionice u kojima se obavlja nastava opravdano nose naziv inteligentne, jer su koncipirane tako da na najbolji način prate savremenu nastavu.

OSMB_slika-nastavnica-sa-decom2

OSNOVNA ŠKOLA ,,MB“ KAO BEZBEDNA I ZDRAVA SREDINA ZA SREĆNO ODRASTANJE UČENIKA

Osnovna škola ,,MB”  preduzima sve mere da se svako dete u školi oseća bezbedno i sigurno u svakom trenutku boravka u prostorijama škole, dvorištu ili školskom autobusu. Deca se od prvih dana uče značaju tolerancije i vrši se prevencija vršnjačkog nasilja.

Naš prioritet je bezbednost dece. Bezbednost dece je i svakom roditelju na prvom mestu.

U Osnovnoj školi ,,MB” se na svakom koraku poklanja pažnja zdravom načinu života. Učenicima se kroz nastavni proces daju osnovna znanja o značaju aktivnog života i pravilne ishrane u najranijim godinama. Na taj način se ,,podiže nivo svesti” i doprinosi da učenici ove navike lakše koriste kasnije tokom života.

Učenici se uče značaju zaštite životne sredine i očuvanja sveta u kom živimo.

RAZVOJ KOMPLETNE LIČNOSTI DETETA

Osnovna škola ,,MB” brine o kompletnom razvoju učenika. Pored gradiva iz Nacionalnog programa za osnovne škole koje učenici obrađuju na zabavan i kreativan način, prioritet se stavlja i na izgradnju svestrane i kompletne ličnosti svakog deteta. 

U Osnovna škola ,,MB” osnovcima su na raspolaganju brojni program dodatnoh aktivnosti. Kroz te aktivnosti učenici mogu da razvijaju svoje raznovrsne talente kao što su gluma, crtanje, pevanje, sportski talenti, sklonosti ka mathematici i informatici… Pored obrazovnog dela obraća se puna pažnja na kvalitet vaspitanje učenika kako bih izrasli u svestrane i odgovorne mlade ljude. Tokom celokupnog četvorogodišnjeg školovanja, njima se kontinuirano usađuju vrednosti neophodne za vođenje kvalitetnog porodičnog I društvenog života kao što su: lepo ponašanje, tolerancija, društvena angažovanost, međuljudski odnosi, komunikacija,  značaj zaštite životne sredine i mnoge druge.

SARADNJA RODITELJA I OSNOVNE ŠKOLE ,,MB”

Bez klijenata tj. roditelja i njihove dece a naših učenika naša škola ne bih ni postojala. Roditelji su naši partneri i iznad svega prijatelji Osnovne škole ,,MB”. U saradnji sa roditeljima koristimo I pružamo najbolja iskustva u obrazovnom procesu.

Oni imaju mogućnost da aktivno učestvuju u svim segmentima obrazovanja svoje dece i da iznose predloge za poboljšanja koja će unaprediti školovanje. U dogovoru sa roditeljima se organizuju sastanci na kojima sa učiteljem mogu podeliti dobra iskustva, analiziraju i razvijaju svi potencijali škole, učenika i odelenjskog kolektiva, ispravljaju nedostatke koji se javljaju u učenju učenika.

KORAČAMO I PRIPREMAMO SE ZA ŽIVOT U 21. VEKU

Osnovna škola ,,MB” omogućuje da deca stiču osnovna znanja, veštine i uverenja koja će im omogućiti da budu proaktivni i kreativni članovi našeg društva u 21. veku. 

Naši učenici se aktivno pripremaju da pored individualnih sposobnosti I veština razvijaju timski rad, sisteme etičkih vrednosti i naviku celoživotnog učenja kroz problemsku i projektnu nastavu. Osnovna škola ,,MB” se brine da se zdrava i srećna deca obrazuju i vasptavaju u našoj sredini i da vremenom odrastu u uspešne i korisne članove našeg društva.

NEGOVANJE KVALITENOG OSEĆAJA I DOŽIVLJAJA ŠKOLOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,,MB”

Cilj rada u Osnovnoj školi ,,MB” su obrazovana i srećna deca, zadovoljni roditelji kao naši poslovni partneri i motivisani učitelji i svi satlno zaposleni. U Osnovnoj školi ,,MB” se prate potrebe učenika, roditelja i nastavnika. Brojni saveti i predlozi za poboljšanja rada se sa prihvataju. Naš cilj je da se kvalitet svih segmenata poslovnog procesa u školi stalno unapređuje.

ZAŠTO OSNOVNA ŠKOLA ,,MB” PRIMENJUJE FINSKI MODEL OBRAZOVANJA

Osnovna škola ,,MB” je škola koja koristi finski model obarzovanja. Mi smo škola budućnosti jer naši osnovci dobijaju prestižnu kombinaciju najboljih elemenata domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

Osnovna škola ,,MB” u radu sa svojim učenicima koristi finsko obrazovanje i sa pravom nosi titulu škole budućnosti. Učenici Osnovna škole ,,MB” dobijaju elemente prestižnih znanja domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

Scroll to Top